April 2, 2011

macam dulu dulu
sama sahaja
tidak pernah berubah
puisi pincang, hati merintih.

No comments:

Post a Comment